DHPC Xeljanz

Bij gebruik van tweemaal daags 10 mg tofacitinib (Xeljanz) bij reumapatiënten is er een verhoogd risico op longembolie en overlijden. Dit blijkt uit een onderzoek bij patiënten ouder dan 50 jaar met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen daarom patiënten met reumatoïde artritis alleen de goedgekeurde dosering van tweemaal daags 5 mg voor te schrijven.