DHPC Xyrem

Risico op overdosering of onderdosering als gevolg van het vervagen van de maatstrepen op de doseerspuit.