DHPC OZURDEX

Bij een routinematige steekproef werd een los deeltje van silicone waargenomen in afgeleverde OZURDEX-implantaten. Het siliconedeeltje had een diameter van ongeveer 300 micron en blijkt afkomstig te zijn van de silicone naaldhuls. In Nederland worden zowel OZURDEX-partijen waarbij dit defect bekend is als de resterende partijen teruggeroepen. Ook in andere Europese landen volgt een terugroepactie.