DHPC Zinbryta

Patiënten die behandeld zijn met Zinbryta (daclizumab) moeten worden gemonitord op ernstige ontstekingsreacties in de hersenen (encefalitis) tot 12 maanden na het stoppen van de behandeling.  Dit adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) na meldingen van encefalitis (waaronder anti-NMDA receptor encefalitis) bij patiënten die al een paar maanden gestopt waren met de behandeling.