DHPC Ammonaps

Gebruik Ammonaps (natriumfenylbutyraat) tabletten en granulaat alleen als er geen vervangend medicijn is. Dit adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) omdat uit inspecties blijkt dat er in de fabriek van Pharmaceutics International niet volgens de regels wordt gewerkt. De fabrikant neemt maatregelen om aan de regels te voldoen. Er zijn geen aanwijzingen dat patiënten een gezondheidsrisico lopen. Gebruikt u Ammonaps? Neem dan contact op met uw arts.