DHPC Gilenya

Bij het gebruik van fingolimod (Gilenya) is progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) ontstaan bij een Multiple Sclerose (MS) patiënt in Duitsland. Dit is de eerste melding van PML bij een met Gilenya behandelde MS patiënt die niet eerder is behandeld met andere afweer-onderdrukkende (immunosuppressieve) geneesmiddelen. PML is een zeldzame en ernstige herseninfectie.