Register productie en distributievergunningen

Het vergunningregister bevat gegevens van de locatie waar de vergunninghouder bepaalde handelingen zoals vermeld in de vergunning mag uitvoeren, gecombineerd met het  aanvraagnummer en de categorie diergeneesmiddelen waarop de vergunning betrekking heeft.

In dit register productie en distributievergunningen zijn ook degenen vermeld welke een vergunning hebben verkregen voor het invoeren van een diergeneesmiddel afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte (EER: landen gelegen buiten de EU, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Zonder een daartoe strekkende vergunning is het namelijk verboden een diergeneesmiddel afkomstig van buiten de EER in Nederland in te voeren. De douane voert het toezicht uit op dit verbod. 

Het Bureau Diergeneesmiddelen verstrekt vergunningen voor:

  • het bereiden, verpakken, etiketteren of afleveren van diergeneesmiddelen
  • het vervaardigen, de invoer, de groothandel of kleinhandel in diergeneesmiddelen volgens de Wet dieren

Wanneer een besluit tot het verlenen, wijzigen of intrekken van een vergunning heeft verstrekt, wordt de informatie uit de vergunning verwerkt in het vergunningregister en bekend gemaakt in de Staatscourant. In het geval van een vergunning voor het vervaardigen en invoer wordt de informatie ook verwerkt in de EudraGMP database.

Zie ook