Kruidengebruik bij dieren

Het gebruik van kruiden bij dieren valt onder verschillende wetgevingsgebieden, met de nodige onduidelijkheid als gevolg. Om hier meer helderheid in te verschaffen is onlangs het Informatiebulletin kruidengebruik bij dieren vastgesteld. Dit bulletin geeft een eerste overzicht van de verschillende opties die er zijn om een kruidenproduct in de markt te zetten en geeft globaal de vereisten hierbij.

Het informatiebulletin is vastgesteld op 28 mei 2015 en opgesteld door het Bureau Diergeneesmiddelen (BD), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).