Tariefswijziging CBG vanaf 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 past het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de tarieven aan voor vergunningsaanvragen, vergunningswijzigingen en de jaarvergoedingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. De tarieven voor de procedures stijgen hierdoor met 5%; de tarieven van de jaarvergoedingen met 6,5%. Ook de tarieven voor consultatieprocedures gaan omhoog. De tarieven voor diergeneesmiddelen veranderen niet in 2020.

De reguliere verhoging van de tarieven is noodzakelijk vanwege de loon- en prijsontwikkelingen, hogere  kosten van huisvesting en de verwerking van meldingen van geneesmiddelentekorten. De gewijzigde huisvestingskosten worden verrekend in alle tarieven. De extra kosten voor het verwerken van tekortmeldingen worden alleen verwerkt in de tarieven van de jaarvergoedingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Het CBG indexeert de tarieven jaarlijks, om te voorkomen dat de tarieven in één keer sterk stijgen. Het overzicht met de actuele tarieven is vanaf 1 januari 2020 te vinden op deze website.

Consultatieprocedures medische hulpmiddelen

De huidige tarieven voor consultatieprocedures zijn niet kostendekkend. Er is voor de beoordeling meer tijd nodig dan begroot. Daarmee zijn de kosten hoger dan de opbrengsten. Het tarief voor consultatieprocedures voor medische hulpmiddelen met een bekend werkzaam bestanddeel gaat daarom omhoog van € 4.050,- naar € 9.000,-.

Het tarief voor consultatieprocedures met een nieuwe toepassing stijgt van € 13.500,- naar € 14.180,-. en het tarief voor consultatieprocedures voor een eenvoudige wijziging voor een gecertificeerd medisch hulpmiddel van € 1.350,- naar € 1.420,-.

Tarief voor transfer

Vanwege de voorgenomen Brexit is een transfer van de geraadpleegde geneesmiddelenautoriteit mogelijk. Documenten die het CBG nodig heeft bij een transfer zijn:

  • het dossier waarvoor een positief advies is gegeven
  • een bewijs van de CE certificering
  • een kopie van de beoordelingsrapporten die door de MHRA zijn opgesteld

Voor de transfer wordt een tarief van € 530,- gehanteerd. Ga via deze link naar het meldformulier voor de transfer.