Veterinaire Stakeholdersdag 2019 Rhenen in teken van nieuwe verordening

Het Bureau Diergeneesmiddelen heeft op maandag 23 september wederom een stakeholdersdag gehouden bij Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Centraal stond de implementatie van de nieuwe verordening die verschillende sprekers vanuit hun eigen blikveld bespraken. 

Susanne Waelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) startte de dag met een presentatie over de implementatieprocedures van de nieuwe verordening. Daarna gaf Frederik Schutte van FIDIN, de branchevereniging van veterinaire farmacie in Nederland,  een overzicht van veranderingen op regulatoir gebied en wat deze voor de farmaceutische industrie kunnen betekenen. Thierry Chambon van de Europese federatie van dierenartsen (FVE) sloot het ochtendprogramma af door punten uit de nieuwe verordening te bespreken die voor de praktiserend dierenarts mogelijk knelpunten kunnen worden.

Anita Bottger van het Bureau Diergeneesmiddelen belichtte in de middag veranderingen in de farmacovigilantie door de nieuwe verordening. Daarna sprak Dries Minne van het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) over de SPC-harmonisatie, die eenvoudig lijkt, maar niet vanzelfsprekend of simpel is. Afsluitend sprak Duncan van Rijsbergen (Iperion) over de rol die SPOR in de toekomst zal gaan spelen. De presentaties zijn nu te downloaden.

Aangezien veruit de meeste Implementing Acts nog niet af zijn en de databases nog niet functioneel zijn, was duidelijk dat er nog veel moet gebeuren en niet alle vragen beantwoord konden worden. De toekomst zal het leren!