Eindejaarsintrekkingen geneesmiddelen voor mensen

Verzoeken tot intrekking van handelsvergunningen en parallelhandelsvergunningen per 31 december 2019, de zogenoemde ‘eindejaarsintrekkingen’ voor geneesmiddelen voor de mens, moeten uiterlijk op 1 november 2019 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ontvangen zijn om op tijd afgehandeld te worden.

Een verzoek tot intrekking dat op 2 november of later bij het CBG binnenkomt, wordt pas na 1 januari 2020 verwerkt. Dit betekent dat de vergunning niet is uitgeschreven op 31 december 2019 en de jaarvergoeding over 2020 dus verschuldigd is.

Als het CBG het verzoek tot intrekking tijdig ontvangt, maar er door lopende discussies over de noodzaak om het product beschikbaar te houden voor de patiënt een vergunning niet per 31 december 2019 is ingetrokken, dan wordt er een rekening voor de jaarvergoeding uitgestuurd. Wanneer het product in januari of februari alsnog wordt ingetrokken, dan ontvangt de handelsvergunninghouder een kredietnota.