Bescherm parenterale voeding voor kinderen tot 2 jaar tegen licht

Bescherm de verpakkingen en toedieningssets van parenterale voeding (PV) tegen licht. Dit is nodig bij PV die wordt gebruikt bij kinderen jonger dan 2 jaar en in het bijzonder bij prematuur geboren kinderen. Deze aanbeveling geldt met name voor PV met vitaminen en/of sporenelementen, maar ook voor PV met aminozuren en/of lipiden.

Bij PV worden de voedingsstoffen via een katheter in de bloedbaan gebracht. PV wordt onder andere gebruikt bij (prematuur) pasgeboren kinderen wanneer voeding via de mond of sondevoeding niet mogelijk is of ontoereikend is.

Uit laboratoriumonderzoek en klinische onderzoeken blijkt dat blootstelling van PV aan licht de vorming van peroxiden en andere afbraakproducten versnelt. Deze afbraakproducten kunnen zorgen voor ernstige bijwerkingen. Prematuur geboren kinderen zijn hier het meest vatbaar voor. Zij hebben een verminderde afweer en een hoger risico op oxidatieve stress, zwak immuunsysteem en ontstekingsreacties. De productinformatie (SmPC), bijsluiter en etikettering van de betreffende producten worden bijgewerkt.

Brief met risico-informatie

De handelsvergunninghouders hebben een brief over dit onderwerp verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar ziekenhuisapothekers, kinderartsen, neonatologen, kinderintensivisten, en verpleegkundigen kindergeneeskunde/ kinder-IC/ neonatologie, inclusief alle genoemde zorgverleners in opleiding.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.