Waarschuwing voor gebruik Adenuric bij jichtpatiënten met ernstige hart- en vaatziekten

Patiënten met jicht met ernstige hart- en vaatziekten mogen het geneesmiddel febuxostat (Adenuric) niet gebruiken. Zij lopen een hoger risico op overlijden, dan vergelijkbare patiënten die worden behandeld met allopurinol. Dit blijkt uit een klinische studie waarbij is gekeken naar de veiligheid van febuxostat.

Het medicijn febuxostat wordt gebruikt voor de behandeling van een verhoogd gehalte van urinezuur in het bloed (hyperurikemie). Dit kan jicht veroorzaken doordat urinezuurkristallen in een gewricht neerslaan.

Advies aan artsen

Medicijnautoriteit CBG adviseert artsen om patiënten met ernstige hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld na een hartinfarct of een beroerte) niet meer te behandelen met febuxostat, tenzij er geen andere passende behandelingsopties zijn.

Brief met risicoinformatie

De firma Menarini Benelux heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar huisartsen, reumatologen, klinisch geriaters, internist-hematologen, openbare apothekers en ziekenhuisapothekers, inclusief alle genoemde specialisten in opleiding.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.