Advies tijdelijk tekort Bupropion

Er is een tijdelijk tekort van Bupropion HCl Sandoz retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte en Wellbutrin XR 150mg, tabletten met gereguleerde afgifte. Eind juni is er naar verwachting weer voorraad van beide producten.

Bupropion en Wellbutrin (bupropionhydrochloride) zijn geregistreerd voor de behandeling van depressie. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om het voorschrijven en afleveren van deze medicijnen tot eind juni zoveel mogelijk te beperken. Gebruik Bupropion en Wellbutrin daarom alleen voor de behandeling van depressie wanneer geen alternatieven mogelijk zijn. Dit is nodig om het tekort van deze medicijnen te overbruggen.