Nieuwe editie Regulatory Science Magazine in teken van vertrouwen

Medicijnautoriteit CBG publiceert vandaag de 8ste editie van het Regulatory Science Magazine. In deze editie aandacht voor het thema van de CBG Collegedag 2019: vertrouwen in medicijnen. Daarnaast een overzicht van PhD-onderzoeken waar het CBG bij betrokken is en hoogtepunten van evenementen. Ook presenteren 2 studenten hun onderzoek op het gebied van geavanceerde therapieën in een poster pitch.

In het magazine een interview met Prof. dr. ir. Liset van Dijk, bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin vertelt zij over de rol van het vertrouwen in voorgeschreven medicijnen bij therapietrouw. Ook geeft ze haar visie op het verbeteren van therapietrouw:

“Het kijken naar effecten van interventies om therapietrouw te verbeteren, gebeurt tot nu toe veelal in Randomised Clinical Trials (RCTs)”, stelt Van Dijk. “Binnenkort gaan we dat echter op een andere manier doen. Via 4 tot 8 proeftuinen waar lokale of regionale samenwerkingen van zorgverleners zich kunnen aanmelden voor het in de praktijk implementeren van interventies.”

Ook in deze editie een uitgebreid interview met Collegevoorzitter Prof. dr. Ton de Boer. De Boer gaat in op verschillende vormen van  klinische studies en het gebruik van real world data. “Er is nog wel een weg te gaan om dergelijke gegevens valide te kunnen gebruiken. We moeten nog ontdekken hoe waardevol dit is. Het kan een mooie verrijking zijn in fase 3-studies, maar ook erna om zo meer zicht te krijgen op de gunstige effecten van medicijnen”, aldus de Boer.