Xarelto, Eliquis, Lixiana en Pradaxa afgeraden bij antifosfolipidensyndroom

Patiënten met het antifosfolipidensyndroom die eerder een trombose hebben gehad, lopen een groter risico op nieuwe tromboses bij gebruik van rivaroxaban in vergelijking met warfarine. Dit verhoogde risico kan ook bestaan bij gebruik van apixaban, edoxaban en dabigatran etexilaat. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen om bij deze groep patiënten een overstap naar een vitamine K-antagonist te overwegen.

Het antifosfolipidensyndroom (APS) is een auto-immuunziekte waarbij patiënten een hogere kans hebben op stolsels in het bloed (trombose). Deze patiënten worden vaak behandeld met een antistollingsmiddel, ook wel bloedverdunner genoemd.

Rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis), edoxaban (Lixiana) en dabigatran etexilaat (Pradaxa) zijn antistollingsmiddelen uit de groep ‘direct werkende orale anticoagulantia’ (DOAC’s).

Advies aan artsen

Beoordeel bij patiënten met APS, met name bij patiënten met een hoog risico op trombo-embolische voorvallen, of de behandeling met een DOAC voortgezet moet worden. Overweeg om over te stappen naar een vitamine K-antagonist.

Brief met risico-informatie

De firma Bayer heeft namens alle handelsvergunninghouders van deze middelen een brief over dit onderwerp verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar huisartsen, internisten, cardiologen, hematologen, reumatologen, apothekers, ziekenhuisapothekers, longartsen, orthopedisch chirurgen, geriaters en specialisten ouderengeneeskunde (plus alle genoemde zorgverleners in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.