Nederlanders hebben vertrouwen in hun medicijnen

Groot vertrouwen in informatie arts en apotheker, vertrouwen in merkloze medicijnen kan beter

Nederlanders geven het vertrouwen in hun eigen medicijnen het rapportcijfer 7,9. Slechts 3 procent zegt onvoldoende vertrouwen te hebben. De 5 belangrijkste factoren die invloed hebben op het vertrouwen in medicijnen zijn de werking van het medicijn, hoe goed de arts of apotheker de patiënt informeert, bijwerkingen van medicijnen, verpakkingen in een andere taal en het wisselen van medicijnen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Het vertrouwen in artsen en apothekers als bron voor informatie over medicijnen is hoog, terwijl medicijninformatie op internet weinig vertrouwd wordt. 7 van de 10 respondenten hebben vertrouwen in de bijsluiter. Onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid wordt door 78% vertrouwd en 75% van de mensen heeft vertrouwen in de toelatingseisen die aan medicijnen worden gesteld.

Vertrouwen in generieken kan beter

“Het Nivel-rapport laat zien dat het vertrouwen in medicijnen over de hele linie ruim voldoende is, maar kritisch als wij zijn, kijken we ook naar de verbeterpunten. Het moeten wisselen van medicijnen is er één; daar zijn we, onder leiding van het ministerie van VWS, al met tal van partijen mee bezig. In het verlengde daarvan ligt het vertrouwen in merkloze medicijnen, de ‘generieken’. Over generieken bestaan veel misverstanden. Ik zie een rol voor het CBG om hier beter over te communiceren”, aldus prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van medicijnautoriteit CBG.

Werken aan betere medicijninformatie

De Boer: “Hoe goed een medicijn werkt, blijkt van grote invloed op het vertrouwen in medicijnen. Deze ‘gunstige effecten’ willen we beter onder de aandacht brengen. We hebben een prototype gemaakt van een compacte en meer visuele vorm van medicijninformatie, die naast de bijsluiter kan bestaan. Met andere organisaties gaan we aan de slag om dit verder te ontwikkelen. Ook werken we in het Netwerk Patiënteninformatie samen om betrouwbare medicijninformatie online makkelijker herkenbaar en begrijpelijker te maken. En met stichting Kijksluiter werken we aan begrijpelijke animatievideo’s over medicijngebruik.”

Het CBG gaat de komende periode met partijen in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek om deze en andere verbeterpunten te bespreken. Ook de jaarlijkse CBG Collegedag in juni staat in het teken van vertrouwen in medicijnen.

De straat op: vertrouwt u uw medicijn?

Voiceover:
Bijna iedere Nederlander gebruikt wel eens een medicijn.
Van pijnstillers tot kankermedicijnen.
Van bloedverdunners tot antibiotica.
Maar hebben ze ook vertrouwen in de medicijnen?

Verslaggever:
Mag ik u eens vragen, gebruikt u weleens medicijnen?

Verschillende voorbijgangers:
Eh, ja, zeker.
Helaas wel.
Indometacine, Tramadol…
Ja, dingen als Paracetamol.
Clopidogrel…
Coldarine, Paracetamol.
Hoge bloeddruk, cholesterol…
Voor hartritmestoornissen.
Bijvoorbeeld de anticonceptiepil.
Dus, genoeg eigenlijk.

Voiceover:
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders het vertrouwen in hun eigen medicijnen beoordelen met een 7,9.

Verslaggever:
Vertrouwt u de medicijnen?

Verschillende voorbijgangers:
Ja, ik heb heel veel vertrouwen in de medische wetenschap en ook zeker in deze medicijnen.
Niet echt.
Ja, eigenlijk wel.
Ik moet wel, ja, er is geen alternatief.
Ik ben van huis uit biochemicus en ik weet wat die medicijnen moeten doen en ik merk ook dat ze dat doen.
Dus ik vertrouw ze.
Ja, nou ja, ik neem het in dus eigenlijk wel.
Ja, ik vertrouw er wel op.
Waar ik moeite mee heb zijn de vele fabrieksnamen en elke keer de wisseling van de medicatie en daar heb ik nog wel eens moeite mee.
Want dan wordt er wel gezegd: “ze zijn allemaal gelijk”, maar ik merk toch dat ik bij het ene merk bijverschijnselen heb en bij de andere niet.
En dat geeft wel minder vertrouwen in je medicatie.
Je leest het natuurlijk weleens in de media dat mensen geen toegang meer hebben tot medicijnen die wellicht het beste zijn.
Dat is mij gelukkig nog nooit overkomen.
Het is wel eens zo geweest met de anticonceptiepil dat hij beperkt beschikbaar was dus toen moest ik vaker naar de apotheek om mijn anticonceptiepil te halen.
Dat was wel heel erg vervelend.
Toen kwam ie ook uit het buitenland en was de verpakking heel anders.
Maar ik heb begrepen toen van apothekers dat het gewoon hetzelfde werkzame middel was dus wat dat betreft vond ik het gewoon prima.

Voiceover:
De belangrijkste factoren van invloed op het vertrouwen zijn de werking, de informatie van artsen en apotheken en de bijwerkingen.
Ook een verpakking in een andere taal en het wisselen van medicijnen zijn van invloed.
Hier blijven we aan werken.
Iedereen die een medicijn gebruikt, moet daar op kunnen vertrouwen.
Goede medicijnen goed gebruikt.
Eindtitel: CBG – College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Over het onderzoek

Voor het CBG staat het vertrouwen in medicijnen centraal. Issues rond medicijnen zijn dagelijks in het nieuws, wat het vertrouwen in medicijnen en het goed gebruik van medicijnen kan beïnvloeden. Daarom heeft het CBG aan Nivel gevraagd dit vertrouwen te onderzoeken. Het is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek in Nederland is gedaan. 753 leden van het consumentenpanel van Nivel hebben aan dit onderzoek meegewerkt.

Infographic vertrouwen in medicijnen