Inperking gebruik Xeljanz tijdens herbeoordeling risico op longembolie

Het Europees geneesmiddelenbewakingscomité PRAC start een herbeoordeling van Xeljanz (tofacitinib), een geneesmiddel dat het afweersysteem onderdrukt. In de tussentijd adviseert het comité tijdelijke maatregelen. Artsen wordt geadviseerd om tofacitinib 10 mg twee maal daags niet voor te schrijven aan patiënten met een hoog risico op longembolieën.

Patiënten met een hoog risico op longembolieën zijn patiënten met hartfalen, kanker, erfelijke vormen van bloedstolling of een voorgeschiedenis van trombose. Ook betreft het patiënten die gecombineerde hormonale anticonceptiva gebruiken, hormoonvervangende therapie ondergaan, of een grote operatie. Bij de afweging om tofacitinib 10 mg tweemaal daags voor te schrijven is het advies aan artsen ook rekening te houden met andere factoren die een verhoogde kans op longembolie geven zoals leeftijd, overgewicht, roken en immobiliteit.

Xeljanz is geregistreerd voor de behandeling van reumatoïde artritis, artritis psoriatica en colitis ulcerosa. In Nederland gaat het om enkele honderden patiënten die tofacitinib gebruiken.

Zorgverleners krijgen eind mei risico- informatie over deze tijdelijke maatregelen toegestuurd (DHPC).