Het CBG in 2018: Focus op kerntaken

“Bij het CBG is het nooit saai.” Zo beginnen CBG-voorzitter Ton de Boer en directeur Hugo Hurts hun terugblik op het jaar 2018. Zo groeide het aantal beoordelingen dit jaar opnieuw, en leverde het CBG op Europees niveau een grote bijdrage. Tegelijkertijd waren er ook uitdagingen, zoals de naderende Brexit, toegenomen tekortmeldingen, interne kostenbesparingen en veiligheidsissues met medicijnen. Lees in het jaarverslag hoe het CBG zich in 2018 meer heeft gericht op de kerntaken, zonder de verbinding met de praktijk van het medicijngebruik uit het oog te verliezen.

In het jaarverslag is een overzicht van productie- en financiële cijfers te vinden. Dit jaar is er ook een vergelijking met andere Europese landen toegevoegd. Zo wordt duidelijk welke bijdrage het CBG levert in het Europese netwerk van medicijnautoriteiten.

Enkele highlights uit het jaarverslag