Annet Bosch beëdigd als nieuw Collegelid CBG

Mevrouw Dr. A.M. (Annet) Bosch is op 4 april 2019 beëdigd als nieuw Collegelid bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Mevrouw Bosch is kinderarts en gespecialiseerd in metabole ziekten. Op dit gebied is ze ook hoofdonderzoeker van het Amsterdam UMC. Daarnaast is mevrouw Bosch coördinator van het expertisecentrum Metabole Ziekten AMC en AMC-vertegenwoordiger bij het Europees referentienetwerk voor erfelijke metabole ziekten. Naast haar expertise op het gebied van metabole aandoeningen bij kinderen, heeft mevrouw Bosch ervaring opgedaan binnen klinisch farmacologisch onderzoek. Dit maakt haar een aanwinst voor het College. Met deze benoeming bestaat het College uit 16 leden. Zij hebben allemaal een breed wetenschappelijk en klinisch kennisnetwerk in Nederland.

Collegeleden worden door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn herbenoembaar.