Broxil (poeder en capsules) is weer beschikbaar

Het smalspectrum antibioticum feneticilline (Broxil) is na ruim 1 jaar weer beschikbaar. Dit heeft het bedrijf ACE Pharmaceuticals aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laten weten. De productie was vertraagd door een tekort aan grondstof.

Het bedrijf heeft een nieuwe grondstoffabrikant gevonden en de noodzakelijke gegevens over deze fabrikant aan het CBG aangeboden. Het CBG heeft deze nieuwe fabrikant nu goedgekeurd.

Advies aan zorgverleners

Doordat Broxil weer beschikbaar is, vervalt het eerder afgegeven tijdelijk advies voor zorgverleners om uit te wijken naar smalspectrum capsules met fenoxymethylpenicilline.

Antibioticum Broxil

De medicijnen worden gebruikt tegen infecties, zoals keel-, luchtweg- en huidinfecties. In Nederland zijn er maar weinig vergelijkbare smalspectrum antibiotica op de markt.

Meldpunt geneesmiddelentekorten

Sinds januari 2017 is het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten van CBG en IGJ actief. Bedrijven kunnen via één portaal melding maken van een verwacht tekort of een kwaliteitsdefect van een medicijn.