Column ‘Over medicijnen’: Uw medicijn is op, en dan?

Tekorten van medicijnen zijn vaak in het nieuws. Misschien heeft u het de afgelopen maanden ook wel meegemaakt aan de balie bij uw apotheek. Bijvoorbeeld toen u uw anticonceptiepillen wilde ophalen. Of uw medicijnen tegen Parkinson. Er zijn meer voorbeelden van medicijnen die tijdelijk ‘op’ waren: een tekort. En waarbij de gevolgen soms vervelend waren, en soms ronduit zorgelijk.

Als College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn we dagelijks bezig met tekorten. Samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben wij het Meldpunt Geneesmiddelentekorten. Hier moeten medicijnfabrikanten zich verplicht melden als ze (tijdelijk) niet kunnen leveren. En liefst zo vroeg mogelijk natuurlijk. Want die tijd heb je als overheid hard nodig om te bepalen welke acties nodig zijn.

Alle meldingen worden door het Meldpunt bekeken. Meestal gaat het om medicijnen waar in Nederland voldoende andere mogelijkheden voor zijn. Patiënten krijgen dan tijdelijk een ander merk mee van hetzelfde medicijn. Lukt dat voor een medicijn niet, dan gaan we op zoek naar een andere oplossing. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat een andere fabrikant extra medicijnen levert? Of, als het probleem vooral in Nederland speelt: kan de Inspectie toestemming geven om tijdelijk medicijnen uit een ander land te halen? Misschien kunnen wij dat middel uit het buitenland via een snelle procedure toelaten? We kunnen ook, in goed overleg, apothekers adviseren om bijvoorbeeld niet voor drie maanden medicijnen mee te geven, maar voor één maand. Zodat patiënten hun vertrouwde middel kunnen blijven gebruiken. Dat deden we bijvoorbeeld bij het Parkinsonmedicijn, omdat wisselen van medicijnen bij deze groep patiënten heel nauw luistert. En nu geldt voor de anticonceptiepil het advies om voor drie maanden mee te geven, in plaats van een half jaar.

Tot nu toe lukt het meestal om een oplossing te vinden. Maar eerlijk is eerlijk: lang niet alle oplossingen zijn ideaal voor de patiënt. En het kost dokters en apothekers ook veel tijd. Ik voel me soms best machteloos, omdat we niet alles kunnen oplossen. Het CBG maakt de medicijnen immers niet zelf, en brengt ze ook niet op de markt. We gaan ook niet over prijzen van medicijnen. Daarom vind ik het goed dat de minister voor Medische Zorg onderzoekt of er een harde voorraad van een paar maanden kan komen. Ik hoop dat dat lukt. Daarmee kunnen we veel van de kortdurende tekorten aan de balie oplossen. En wij hebben meer tijd om een oplossing te vinden, mocht het tekort toch langer duren.

Over de column

Voorzitter prof. dr. Ton de Boer schrijft iedere eerste woensdag van de maand een column ‘Over medicijnen’ in de Fit-bijlage van de regionale dagbladen van de Holland Media Combinatie (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, Gooi- en Eemlander en IJmuider Courant). Deze Fit-bijlage gaat over gezondheid en welzijn. De columns staan in het teken van de actualiteit en onze rol en ons werk als College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.