Risico op gangreen van Fournier bij gebruik SGLT2-remmers

Er zijn meldingen van gangreen van Fournier bij gebruik van SGLT2-remmers met de werkzame stof canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine of ertugliflozine. Gangreen van Fournier is een zeldzame, maar ernstige en mogelijk levensbedreigende infectie. Het risico op gangreen van Fournier wordt ook opgenomen in de bijsluiter.

Gangreen van Fournier is een zeldzame, maar ernstige aandoening waarbij het lichaamsweefsel van de geslachtsorganen en het gebied daaromheen afsterft.

SGLT2-remmers zijn bloedglucoseverlagende middelen, die worden gebruikt voor de behandeling van diabetes type 2. Dit medicijn werkt door te zorgen dat er meer suiker (glucose) uit het lichaam wordt verwijderd met de urine. Dit verlaagt de hoeveelheid suiker (glucose) in het bloed.

Het gaat om de volgende medicijnen die in Nederland op de markt zijn:

Product

Werkzame stof

Forxiga

Dapagliflozine

Xigduo

Dapagliflozine/metformine

Jardiance

Empagliflozine

Synjardy

Empagliflozine/metformine

Invokana

Canagliflozine

Vokanamet

Canagliflozine/metformine

Steglatro

Ertugliflozine

Advies aan patiënten

  • Heeft u klachten zoals hevige pijn, gevoeligheid, roodheid of zwelling van de geslachtsorganen of het gebied daaromheen, in combinatie met koorts of ongemak? Neem dan direct contact op met uw arts.

Advies aan artsen en apothekers

  • Vermoedt u gangreen van Fournier? Stop het gebruik van SGLT2-remmers en start onmiddellijk met de behandeling.

De firma’s AstraZeneca BV, Boehringer Ingelheim BV, Mundipharma BV, en Merck Sharp & Dohme BV hebben over dit onderwerp samen een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). Deze brief met belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar internisten, diabetologen, diabetes verpleegkundigen, endocrinologen, intensivisten, spoedeisende  hulpartsen, geriaters, huisartsen, urologen, gynaecologen, openbare apothekers en ziekenhuisapothekers (inclusief alle hiervoor genoemde groepen in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.