Risico op necrose op de injectieplaats bij gebruik Belkyra

Bij gebruik van deoxycholinezuur (Belkyra) bestaat het risico op afsterven van lichaamsweefsel (necrose) op de injectieplaats. Dien nooit opnieuw deoxycholinezuur toe als dit gebeurt. Daarnaast is een goede injectietechniek van belang. Dit adviseert medicijnautoriteit CBG. De meldingen van ernstige necrose op de injectieplaats tot nu toe deden zich buiten Europa voor.

Deoxycholinezuur wordt gebruikt bij patiƫnten met ongewenst vet (submentaal vet) onder de kin.

Advies aan artsen

  • Dien nooit opnieuw deoxycholinezuur toe als een open zweer op de huid (huidulceratie) of het afsterven van lichaamsweefsel (necrose) op de injectieplaats optreedt.
  • Injecteer deoxycholinezuur halverwege het preplatysmale subcutane vetweefsel in het submentale gebied. Vermijd een intradermale, intramusculaire of intravasculaire injectie.
  • Trek tijdens het injecteren van deoxycholinezuur de naald niet terug uit het subcutane vet. Dit kan het risico verhogen op intradermale blootstelling en mogelijk huidulceratie en necrose.

De firma Allergan Pharmaceuticals International Limited heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar artsen die getraind zijn in het toedienen van deoxycholinezuur en apothekers die deoxycholinezuur momenteel leveren.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.