Werkgroep aan de slag met lijst niet te wisselen medicijnen

In de praktijk is er regelmatig verwarring en ontevredenheid over het wisselen van medicijnen. Patiënten geven aan dat vooral frequent wisselen zorgt voor onnodige (gezondheids)klachten. Deze week is daarom in opdracht van het ministerie van VWS een werkgroep van start gegaan om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen lijst van medicijnen die bij voorkeur niet meer gewisseld worden.

In de werkgroep zitten patiëntenorganisaties, artsen, apothekers en verzekeraars. Prof. Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) leidt de werkgroep. In mei 2019 moet de werkgroep het resultaat opleveren.

Verantwoord wisselen

14 patiëntenorganisaties publiceerden dit voorjaar een rapport met een oproep om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen. Minister Bruins heeft daarop eind oktober een bestuurlijk overleg over verantwoord wisselen georganiseerd. Twee werkgroepen kregen de opdracht om voorstellen te doen op basis waarvan er: 1) niet of minder gewisseld wordt, en 2) op verantwoorde wijze gewisseld kan worden. Naast de werkgroep voor de lijst, start een tweede werkgroep, onder voorzitterschap van Prof. Bert Boer, Erasmus Universiteit Rotterdam, met een voorstel hoe het wisselen/niet wisselen van medicijnen het beste geregeld kan worden in de praktijk.

Merkloze medicijnen

Beide werkgroepen buigen zich over het wisselen tussen generieke (‘merkloze’) medicijnen onderling of het vervangen van een origineel (‘merkmedicijn’) door een generiek (‘merkloos’) medicijn.

Het CBG heeft vorig jaar, in samenwerking met een aantal patiëntenorganisaties en de Consumentenbond, een brochure uitgebracht over merkloze medicijnen. Daarin worden allerlei vragen beantwoord die patiënten mogelijk over (het wisselen van) merkloze medicijnen hebben.