Leveringsproblemen medicijnen ziekte van Parkinson

De parkinsonmedicijnen levodopa/carbidopa in de sterktes 50/12,5 en 100/25 mg zijn tijdelijk niet tot beperkt leverbaar. Het tekort wordt veroorzaakt door productieproblemen en een grotere vraag bij de andere fabrikanten. Dit probleem speelt wereldwijd. Er worden mondjesmaat medicijnen geleverd. De leveringsproblemen zullen zeker tot eind 2018 aanhouden. Dit hebben de bedrijven aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laten weten.

CBG-voorzitter Ton de Boer: “Dit tekort is ernstig omdat patiënten afhankelijk zijn van deze medicijnen. Er zijn alternatieven, maar patiënten moeten opnieuw ingesteld worden en dat kan veel hinder opleveren in het dagelijks functioneren”. Het CBG blijft in nauw contact met de bedrijven om de duur van de leveringsproblemen te beperken. 

Advies aan artsen en apothekers

  • Beperk de uitgifte aan patiënten tot 1 maand in plaats van de gebruikelijke 3 maanden en houd rekening met de voorraad die de patiënt thuis heeft liggen
  • Geef nieuwe patiënten bij voorkeur een ander parkinsonmedicijn
  • Voor advies  ten aanzien van substitutie kunt u terecht bij de KNMP website.

Bent u patiënt en heeft u vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het CBG heeft de patiëntenorganisatie Parkinson Vereniging, de apothekersorganisatie KNMP en de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Neurologie geïnformeerd.