CBG en Swissmedic ondertekenen Memorandum van Overeenstemming

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wil de samenwerking met zijn Zwitserse collega autoriteit rond de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen versterken. Op 11 september 2018 ondertekenden CBG-voorzitter Ton de Boer en directeur Hugo Hurts een Memorandum van Overeenstemming (MvO) met de directeur van Swissmedic, Raimund Bruhin.

Dit MvO biedt een formele basis voor het intensiveren van de samenwerking bij bilaterale initiatieven en het uitwisselen van gegevens. Beide autoriteiten zijn daarnaast ook betrokken bij wereldwijde initiatieven, zoals deĀ International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) en de internationale conferentie voor harmonisatie van technische vereisten voor de registratie van farmaceutica voor menselijk gebruik, de ICH. Het CBG en Swissmedic hebben beiden profijt van nauwere samenwerking, en dit zal helpen bij het efficiĆ«nt uitvoeren van hun taken.

Vanwege de voortdurende ontwikkeling in regelgeving en de steeds complexere aard van de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen is internationale samenwerking een belangrijke factor bij het aanpakken van de steeds grotere uitdagingen.

Het CBG richt zich bij bilaterale samenwerking vooral op autoriteiten op het terrein van geneesmiddelen binnen en buiten de EU, met landen die van strategisch belang zijn voor Nederland.

MoU MEB and Swissmedic

Van links naar rechts: directeur Raimund Bruhin (Swissmedic) met Ton de Boer (voorzitter CBG) en Hugo Hurts (directeur CBG)