Nieuwe beperkingen voor het gebruik van prostaatkankermiddel Xofigo

Het gebruik van het prostaatkankermedicijn radium-223 dichloride (Xofigo) samen met abirateronacetaat en prednison/prednisolon vergroot het risico op botbreuken en verhoogt mogelijk het risico op overlijden. Op basis van een herbeoordeling adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) artsen om het gebruik van radium-223 dichloride verder te beperken. Het gebruik wordt beperkt tot patiënten die al twee eerdere behandelingen tegen uitgezaaide prostaatkanker hebben ondergaan of die geen andere behandeling kunnen krijgen.

Eind 2017 adviseerde het CBG op basis van voorlopige studiegegevens, dat radium-223 dichloride niet gecombineerd mocht worden met abirateronacetaat en prednison/prednisolon, vanwege de risico’s voor patiënten.

Radium-223 dichloride wordt gebruikt bij mannen met uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker waarbij de ziekte is uitgezaaid naar de botten, en klachten veroorzaakt. Abirateronacetaat wordt gebruikt bij uitgezaaide prostaatkanker. Prednison of prednisolon geeft verlichting bij beperkte eetlust en vermoeidheid.

Advies aan artsen

  • Bij patiënten met mild symptomatische botmetastasen moet het voordeel van behandeling met radium-223 zorgvuldig worden afgewogen tegen de risico's.
  • Beoordeel de botstatus en het risico op fracturen, voordat met radium-223 wordt gestart. Ook moet u de patiënt gedurende minstens 24 maanden nauwgezet volgen. Overweeg daarnaast preventieve maatregelen zoals het gebruik van bisfosfonaten of denosumab bij de start of bij het hervatten van de behandeling met radium-223.
  • Radium 223 is gecontra-indiceerd in combinatie met abirateronacetaat en prednison/prednisolon.

De firma Bayer B.V. heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar urologen, internist-oncologen, nucleair geneeskundigen en ziekenhuisapothekers (plus alle genoemde zorgverleners in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.