5e editie van het digitale Regulatory Science Magazine

Vandaag verschijnt de 5e editie van het Regulatory Science Magazine van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze editie staat in het teken van farmacogenetica en gezondheidsonderzoek  ter ondersteuning van besluitvorming.

Het magazine bevat onder andere een interview met prof.dr. Henk-Jan Guchelaar over genetische biomarkers: kansen voor patiënten en uitdagingen voor Regulatory Science. Van personalised therapeutics en farmacogenetica tot het opzetten van een nieuwe opleiding waarin farmacie en geneeskunde met elkaar vervlochten zijn. Het zijn onderwerpen waar Guchelaar, hoofd van de afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie in het LUMC, hoogleraar Klinische Farmacie aan de Universiteit Leiden en Collegelid CBG, intensief mee bezig is. En bij alles staat de patiënt in het middelpunt.

Daarnaast is in deze editie ook een uitgebreid interview te lezen met prof. dr. Diana Delnoij, hoofd van de afdeling Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken bij Zorginstituut Nederland. Per 1 april 2018 is ze bijzonder hoogleraar ‘Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESPHM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 “Er is veel te halen aan kennis. Bijvoorbeeld: wat zijn uitkomsten waarop je zorg zou moeten beoordelen, wat is voor patiënten relevant en hoe kom je daarachter? Deze vraagstukken zijn voor Zorginstituut Nederland (ZIN)  en het CBG relevant. Met mijn onderzoek wil ik bijdragen aan een goede onderbouwing van onze werkwijzen en besluitvorming.’’

Online Magazine

Regulatory Science is het wetenschapsdomein gericht op de ontwikkeling en validatie van nieuwe standaarden en instrumenten die de beoordeling van de werkzaamheid en risico’s van geneesmiddelen optimaal faciliteren. In het Regulatory Science Magazine worden driemaal per jaar de recente hoogtepunten, interviews, pitches van promovendi en de laatste informatie over wetenschappelijke evenementen met betrekking tot dit programma gedeeld.