Sabine Straus voorzitter Europees geneesmiddelenbewakings comité PRAC

Vandaag is Dr. Sabine Straus in Londen als voorzitter gekozen van het Europees geneesmiddelenbewakingscomité PRAC. Zij volgt daarmee Dr. June Raine op, die de PRAC sinds de start in 2012 heeft geleid. Straus start per 3 september 2018 voor een termijn van 3 jaar. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.

Sabine Straus
Sabine Straus

Sabine Straus werkt bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en is de Nederlandse vertegenwoordiger sinds de start van de PRAC in 2012. Het CBG feliciteert haar van harte met deze prachtige benoeming.

Dr. Menno van der Elst zal per 3 september 2018 benoemd worden als Nederlands PRAC-lid.

Over de PRAC

De PRAC is het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee. De PRAC speelt een belangrijke rol bij het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen voor menselijk gebruik in Europa. De installatie van dit wetenschappelijk comité is een rechtstreeks gevolg van de farmacovigilantiewetgeving die in juli 2012 in werking is getreden. De PRAC behandelt vragen gerelateerd aan risico’s van een geneesmiddel of groep geneesmiddelen, en stelt hierover aanbevelingen op. De PRAC komt maandelijks een week lang bijeen bij het Europees Medicijnagentschap (EMA).