Let op verschillen bij omzetting van capsules inhalatiemiddel Spiriva naar Tiotrus

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) roept apothekers op hun patiënten goed te begeleiden bij omzetting van het tiotropium COPD-middel Spiriva 18 mcg capsules naar Tiotrus 10 mcg capsules. Beide medicijnen werken hetzelfde, maar zien er anders uit en zijn ook anders in het gebruik (andere inhalator). De verschillen tussen de 2 producten maken goede voorlichting bij een wissel extra belangrijk. Het CBG komt met dit advies na enkele meldingen van verminderde werkzaamheid van Tiotrus na omzetting.

Tiotropium is een inhalatiegeneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronisch obstructieve longziekte (COPD) ter verlichting van de symptomen.

Advies aan apothekers

Begeleid en informeer patiënten die overstappen van Spiriva 18 mcg capsules naar Tiotrus 10 mcg capsules over de volgende belangrijke (merkbare) verschillen in uiterlijk en gebruik:

  • De Tiotrus capsules zitten in een pot met schroefdeksel, in tegenstelling tot de Spiriva capsules die in een blister (folieverpakking) worden geleverd.
  • De Tiotrus capsules zijn doorzichtiger dan de Spiriva capsules.
  • De Tiotrus capsules zijn gemaakt van een ander materiaal dan de Spiriva capsules. De Tiotrus capsules zijn hierdoor minder gevoelig voor droge of vochtige lucht. Ook geeft de capsule minder gruis bij doorklieven voor gebruik. Het heeft geen effect op de werking, alleen op de houdbaarheid en manier van bewaren.
  • De Tiotrus capsules bevatten meer poeder (18 mg in totaal) dan de Spiriva capsules (5,5 mg in totaal). Daardoor kan er bij Tiotrus meer poeder achterblijven in de capsule en achter in de mond of keel.  De hoeveelheid medicijn die de longen bereikt is echter gelijk (de zogenaamde delivered dose). De verschillen in hoeveel poeder in de capsules komt met name doordat de Tiotrus capsules meer hulpstoffen bevatten dan de Spiriva capsules.
  • Het doseringsschema blijft gelijk: 1 keer daags 1 capsule. De Tiotrus capsules lijken minder medicijn te bevatten (10 mcg volgens de naamgeving) dan de Spiriva capsules (18 mcg volgens de naamgeving), maar er komt evenveel van in de longen. Alleen de manier van noteren is anders (metered dose bij Spiriva versus delivered dose bij Tiotrus). 
  • Er hoort een andere inhalator bij de Tiotrus, de Zondahaler in plaats van de Handihaler. Deze ziet er anders uit en voelt anders in het gebruik.

Achtergrondinformatie

Het CBG heeft de meldingen, afkomstig van Bijwerkingencentrum Lareb, zorgvuldig bekeken en de firma bevraagd. Op basis van de beschikbare gegevens zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor een productdefect. Tiotrus wordt veelvuldig gebruikt. Bij een klein aantal patiënten heeft omzetting van Spiriva naar Tiotrus geleid tot klachten. De beoordeling van de problematiek is echter nog niet afgerond. Het CBG gaat de bevinding delen binnen het Europese netwerk, zodat daar eventuele vervolgstappen kunnen worden genomen.