Meldingen van defecte injectieflacons Vectibix

Er zijn defecte injectieflacons van het kankermedicijn Vectibix (panitumumab) gemeld. Bij deze flacons komen de elastomeren dop en aluminium seal los nadat de plastic flip-off dop is verwijderd. Uit nader onderzoek blijkt de sluiting van de defecte flacons verder goed te functioneren. Ook is er geen risico voor de patiënt gevonden. Uit voorzorg adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de betrokken ziekenhuisapothekers om defecte flacons terug te sturen aan de firma.

Panitumumab wordt gebruikt voor het behandelen van uitgezaaide darmkanker als monotherapie of in combinatie met andere kankerbestrijdingsmiddelen bij patiënten met een type tumor dat normale kopieën van het RAS-gen bevat.

Retourneer defecte injectieflacons uit deze batches naar Amgen:

1082833A, 1082836A, 1082836B, 1082838B, 1082839A, 1083219, 1083472, 1083687A, 1083950A, 1084104A, 1084296, 1084610A, 1084610B, 1084671, 1084739, 1085378, 1085738A, 1085738B, 1085742A, 1085742B, 1087026A, 1087026B, 1087026C, 1087026D en 1087027A.

De firma Amgen B.V. heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar ziekenhuisapothekers die deze batches uitgeleverd hebben gekregen.