CBG-advies: let op en voorkom verwisselen insulines Fiasp en Tresiba

Het risico op per ongeluk verwisselen bestaat bij twee types insulines. Het gaat om snelwerkend insuline aspart (Fiasp, op dit moment beschikbaar als gele pennen) en basale insuline degludec (Tresiba, beschikbaar als lichtgroene pennen). Deze verwisseling kan ernstige gevolgen hebben. Zo kan een lage bloedsuikerspiegel of sterk schommelende bloedsuikerspiegels optreden (hypo- of hyperglykemie). Daarom adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) patiënten die beide insulines gebruiken om extra op te letten. Controleer altijd voor elke injectie de naam van de insuline.

Snelwerkend insuline aspart (Fiasp) en basale insuline degludec (Tresiba) worden gebruikt om hoge bloedsuikerspiegels te verlagen bij patiënten met diabetes mellitus. Diabetes is een aandoening waarbij het lichaam onvoldoende insuline aanmaakt waardoor de bloedsuikerspiegels te hoog worden. De behandeling met insuline verlaagt de suikerspiegels en voorkomt complicaties door diabetes.

Advies aan patiënten

  • Let op! Bij gebruik van beide insulines Fiasp en Tresiba. Controleer altijd de naam op de verpakking en injectie voordat u gaat toedienen.

Advies aan artsen

  • Controleer of een patiënt zowel Fiasp als Tresiba gebruikt. Als dit het geval is, adviseer de patiënt om voor elke injectie altijd de naam van de insuline te controleren en om extra voorzichtig te zijn bij slechte lichtomstandigheden. Denk dan aan donkere omstandigheden of gekleurd licht. In september  2018 wordt de kleurstelling van Fiasp aangepast.

Om het onderscheid tussen de pennen duidelijker te maken, zal Fiasp vanaf september 2018 beschikbaar zijn als rood met gele patronen (zie figuur 1).

Afbeelding nieuwe kleurstelling Fiasp

Figuur 1 laat de nieuwe kleurstelling van de insuline Fiasp zien, zoals deze vanaf september 2018 beschikbaar is. Figuur 2 laat de kleurstelling zien zoals die nu is.

De firma Novo Nordisk heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar apothekers, ziekenhuisapothekers, apotheekhoudend huisartsen, huisartsen, internisten, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners diabetes (alle genoemde artsen ook in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.