CBG lanceert patiëntenfolder over gebruik van biologische medicijnen

Biologische medicijnen spelen een steeds grotere rol bij de behandeling van diverse aandoeningen. Ook krijgen patiënten mogelijk te maken met een overstap naar andere, soortgelijke biologische medicijnen: biosimilars. Voor patiënten die hierover vragen hebben is er een vernieuwde folder over biologische medicijnen beschikbaar.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ontwikkelde deze folder samen met verschillende patiëntenorganisaties, waaronder de Patiëntenfederatie Nederland. Vandaag reikte het CBG, op het Nationaal Biosimilars Symposium, het eerste exemplaar uit aan de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

Ziekenhuisapotheker en voorzitter van het Jong CBG Thijs Giezen overhandigt het eerste exemplaar van de folder 'Antwoorden op vragen over biologische medicijnen' aan Pauline Evers van de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties.

Ziekenhuisapotheker en voorzitter van het Jong CBG Thijs Giezen overhandigt het eerste exemplaar van de folder 'Antwoorden op vragen over biologische medicijnen' aan Pauline Evers van de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties.

De folder sluit aan bij actuele discussies over het overstappen van biologische medicijnen. Patiënten hebben veel vragen. Wat is mijn rol bij een overstap? Wat is het verschil tussen een origineel biologisch medicijn en een biosimilar? De antwoorden hierop staan in de vernieuwde patiëntenfolder over biologische medicijnen. De folder is patiëntvriendelijker gemaakt door meer beeld en duidelijker taalgebruik.

Met de folder wil het CBG een bijdrage leveren aan het vertrouwen in, en goed gebruik van biologische medicijnen en biosimilars in het bijzonder. Er komen namelijk steeds meer biosimilars op de markt. Zo keurde het Europees geneesmiddelenagentschap EMA in 2017 al 16 nieuwe biosimilars goed. Het jaar ervoor waren dit er 4.

Collegevoorzitter Ton de Boer: “Iedere patiënt moet kunnen vertrouwen op zijn medicijn. De werkzaamheid en veiligheid van biosimilars komen overeen met het originele biologische medicijn. Natuurlijk kan iedere overstap onrust of ongemak veroorzaken. Daarom is goede voorlichting, begeleiding en overleg tussen patiënt, arts en (ziekenhuis)apotheker zo belangrijk.” 

Wat is een biosimilar?

Een biosimilar is een biologisch medicijn dat erg lijkt op het originele medicijn. De werking en veiligheid van biosimilars komen overeen met het originele biologische medicijn.

Bestellen

De folder is digitaal in pdf beschikbaar. Ook kunnen (ziekenhuis)apothekers, artsen en patiëntenorganisaties de folder kosteloos bestellen bij het CBG. Wilt u de folder bestellen? Stuur dan een e-mail aan communicatie@cbg-meb.nl.

Meer informatie: