CBG-jaarverslag 2017: verbinding met praktijk en wetenschap

Het Jaarverslag over 2017 van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is uit. Benut deze gelegenheid om terug te kijken op wat er in het afgelopen en in vele opzichten spannende jaar gebeurde. Ontdek de schaduwen die in 2017 vooruit zijn geworpen op belangrijke ontwikkelingen in de toekomst. Lees hoe de kernwaarden wetenschappelijk, in verbinding en waakzaam richting geven aan hoe het CBG zijn taken en verantwoordelijkheden vervult. En vind alle cijfers over 2017 op een rij.

Enkele highlights:

Afscheid van voorzitter prof. dr. Bert Leufkens en de komst van nieuwe voorzitter prof. dr. Ton de Boer

In de zomer van 2017 nam CBG-voorzitter prof. dr. Bert Leufkens na tien jaar afscheid van het CBG. De nieuwe voorzitter prof. dr. Ton de Boer geeft in een interview in het jaarverslag een aantal prikkelende gedachten mee. Bijvoorbeeld over stroomlijning van procedures bij ontwikkeling, toelating tot de markt en vergoeding van geneesmiddelen. Of over toevoeging van gunstige effecten van geneesmiddelen aan de bijsluiter. Als die in de toekomst een plek zouden kunnen krijgen, zou dat, volgens De Boer, het goed gebruik van geneesmiddelen kunnen helpen bevorderen.

De impact voor het CBG door de komst van de EMA naar Amsterdam en Brexit

Het was groot nieuws toen eind 2017 bekend werd dat het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) in 2019 naar Amsterdam komt. In een interview blikt CBG-directeur Hugo Hurts terug op dit spannende besluit en op de bijdrage van het CBG aan de Nederlandse kandidatuur voor de EMA. Ook gaat hij in op de gevolgen van de Brexit voor het CBG. In een video kijkt hij vooruit: wat gaat de komst van de EMA naar Nederland voor het CBG betekenen?

Belangrijke ontwikkelingen in de Europese regelgeving

De afronding van het werk in Brussel aan twee belangrijke Europese verordeningen voor diergeneesmiddelen kwam in 2017 een stuk dichterbij. Lees over de impact die deze regelgeving zal krijgen op de markttoelating in het hoofdstuk over het Bureau Diergeneesmiddelen van het CBG.

Digitale risico-informatie voor zorgverleners

Volstaan brieven aan artsen en apothekers met belangrijke risico-informatie over geneesmiddelen (ook bekend als DHPC’s) nog wel helemaal als het gaat om het snel en effectief overbrengen van vitale nieuwe inzichten? Het CBG-jaarverslag beschrijft een pilot van het CBG, IGJ i.o. en bijwerkingencentrum Lareb om risico-informatie ook op andere – digitale – wijze snel en goed bij zorgverleners te krijgen. CBG-programmamanager Nanneke Hendricks ontvouwt in een video haar toekomstbeeld voor de verspreiding van informatie over nieuwe risico’s van geneesmiddelen.

Uitwisseling generieke medicijnen

Drie CBG-onderzoekers vertellen over hun onderzoeken naar het uitwisselen, ofwel switchen, tussen (generieke) medicijnen. Om het publieke vertrouwen in merkloze medicijnen te onderbouwen en steunen bracht het CBG in 2017 hierover een brochure uit. Dit gebeurde in samenwerking met 10 patiënten- en consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland. Meer dan 75.000 gedrukte exemplaren zijn in 2017 aangevraagd, vooral door huisartsen en apothekers.

Het eerste jaar Meldpunt geneesmiddelentekorten- en defecten

Op 1 januari 2017 ging het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten van start. Afgelopen jaar zijn er door bedrijven bijna 400 meldingen gemaakt van leveringsproblemen van medicijnen. Wie werken er samen in dit Meldpunt en wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Dit is te lezen in het CBG-jaarverslag 2017.