Terugblik: CBG Dag van de Informatievoorziening 2018

Samen met Europese collega’s en al zijn partners in de geneesmiddelenketen werkt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) voortdurend aan het verbeteren van informatievoorziening en –uitwisseling. Allemaal om bij te dragen aan dat ene doel: ‘Goede medicijnen, goed gebruikt’. Tijdens de Dag van de Informatievoorziening op donderdag 8 maart 2018 wisselde het CBG hierover informatie, gedachten en ideeën uit met meer dan 300 belangstellenden, afkomstig van farmaceutische bedrijven, beroepsorganisaties en adviesbureaus in de zorg.

De dag startte met een overzicht van Europese ontwikkelingen en de stand van de zaken met betrekking tot elektronische indieningen en harmonisatie van standaarden. Het CBG zet zich in voor een efficiënter indieningsproces, standaarden voor het slim uitwisselen van informatie en aan het begrijpelijker en toegankelijker maken van productinformatie voor de praktijk van artsen, apothekers en patiënten.
Een interactief middagprogramma focuste zich op het verbeteren van de begrijpelijkheid van productinformatie en ontwikkelingen rondom elektronische productinformatie.

CBG-voorzitter Ton de Boer: “Nederland kan nu al aan de slag om teksten uit de bijsluiter begrijpelijker te schrijven.”

Na een afsluitende netwerkborrel en informatiemarkt over het thema ‘Verbeteren van productinformatie’, kijkt het CBG terug op een succesvolle dag waarin tussen alle partijen veel informatie is uitgewisseld en nieuwe verbindingen zijn ontstaan. Het CBG gaat graag met de opgehaalde informatie aan de slag om informatievoorziening en –uitwisseling te blijven verbeteren.

Bekijk de uitgebreide terugblik van de dag op de website van de Dag van de Informatievoorziening. Hier zijn ook de presentaties van alle programma onderdelen te vinden en een evaluatieformulier om uw feedback te delen met het CBG.

Het CBG ziet u graag volgend jaar terug bij de volgende bijeenkomst!