Europese enquête over elektronische geneesmiddeleninformatie

In hoeverre werken diverse partijen in Europa aan elektronische formats voor geneesmiddeleninformatie? Om daar zicht op te krijgen heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA een enquête opgesteld. Deze enquête loopt nog tot 1 maart 2018.

Doel van de enquête

Met de enquête wil het Europees Geneesmiddelenagentschap in kaart brengen welke initiatieven er al in Europa zijn voor elektronische geneesmiddeleninformatie. Ook staan er vragen in over interesse in een samenwerking met de EMA en deelname aan de workshop die de EMA samen met de Europese Commissie organiseert in het najaar. Met die kennis wil het Europees Geneesmiddelenagentschap inzicht krijgen in hoe elektronische middelen ingezet kunnen worden om toegang tot geneesmiddeleninformatie te verbeteren voor patiënten en mensen die in de gezondheidszorg werken.

De enquête invullen

Werkt uw organisatie aan initiatieven of projecten rondom elektronische geneesmiddeleninformatie en wilt u de enquête invullen? Ga dan naar de enquête. U kunt de vragenlijst nog invullen tot 1 maart 2018.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Verwerking resultaten

De EMA en de Europese Commissie analyseren de resultaten van de enquête. Deze dienen als basis voor de workshop voor stakeholders die in het najaar van 2018 georganiseerd wordt.