Nieuwe unieke RVG-nummers voor Clexane (enoxaparine)

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft nieuwe unieke RVG-nummers toegekend aan injecties met het antistollingsmiddel enoxaparine (Clexane). Iedere dosering heeft vanaf nu een eigen uniek RVG-nummer. Voorheen waren de verschillende doseringen onder één gezamenlijk RVG-nummer geregistreerd. Dit zorgde in de praktijk voor verwarring en soms verwisseling. Om dit te voorkomen zijn de RVG-nummers gesplitst.

Het gevolg van deze wijziging is dat ook de sterktevermelding in de naam van het product is aangepast. De verpakkingen met de nieuwe naam en RVG-nummers zullen binnenkort gefaseerd op de markt komen. Mogelijk zijn er tijdelijk ook nog verpakkingen met de oude RVG-nummers op de markt tot deze zijn uitverkocht.

RVG is het register voor geneesmiddelen met een handelsvergunning. Alle geneesmiddelen met een EU- of RVG-nummer zijn terug te vinden in de CBG Geneesmiddeleninformatiebank.

Ook de parallelregistraties zijn opnieuw geregistreerd. Ook deze producten hebben daardoor nieuwe RVG-nummers gekregen.

Aflevercontrole

Met de nieuwe verpakking kunnen zowel barcode als RVG-nummer worden gebruikt bij de aflevercontrole in de apotheek. De kans op verwisseling is dan minimaal.

Hoort bij