Betrek kwaliteit en veiligheid in geneesmiddelendiscussie

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vindt dat de discussie over dure geneesmiddelen niet alleen over kosten moet gaan. De kwaliteit en veiligheid voor de patiënt zijn onderbelichte aspecten en zijn essentieel voor het vertrouwen in geneesmiddelen. Het CBG heeft alle begrip voor de publieke verontwaardiging over dure geneesmiddelen nu en in de toekomst. Dat de goedkopere apothekersbereiding een oplossing hiervoor lijkt, snapt het CBG ook.

Het CBG maakt zich zorgen of bij dit soort apothekersbereidingen de patiënt dezelfde constante kwaliteit krijgt zoals nu het geval is; geneesmiddelen gemaakt door een gecertificeerde fabrikant en met goedgekeurd productieproces. Zeker bij de dure geneesmiddelen, die veelal uit zeer complexe eiwitverbindingen bestaan, vraagt het CBG zich af of het überhaupt haalbaar is een apothekersbereiding te maken van gelijkwaardige kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid.

Nederland heeft op dit moment een systeem van geneesmiddelenregulering waarbij een patiënt op zijn geneesmiddel kan vertrouwen. Het CBG beoordeelt geneesmiddelen en bepaalt of ze op de markt mogen worden gebracht. Elk geneesmiddel dat in Nederland een vergunning krijgt, is beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en constante kwaliteit. Daar zijn vele onderzoeken aan vooraf gegaan. Ook na toelating worden geneesmiddelen op de voet gevolgd om bij nieuwe risico’s snel maatregelen te kunnen nemen.

“De discussie moet breder getrokken worden dan kosten, een oplossing voor de dure geneesmiddelen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en veiligheid voor de patiënt”, zegt CBG-voorzitter Ton de Boer. Hij spreekt hierover in NRC.

Zie ook