Europese enquête over het melden van bijwerkingen van medicijnen

In hoeverre weten patiënten en artsen dat zij bijwerkingen van medicijnen kunnen melden? Om daar zicht op te krijgen, heeft het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) een enquête opgesteld. Deze loopt nog tot 9 oktober 2017.

Doel van de enquête

Met de enquête willen de Europese geneesmiddelenagentschappen achterhalen in hoeverre patiënten en artsen op de hoogte zijn van de regels rondom het melden van bijwerkingen. Ook staan er vragen in over de meldingsbereidheid en hoe mensen een melding willen doen. Met die kennis willen de medicijnautoriteiten bevorderen dat patiënten en artsen zich meer bewust zijn van de huidige regels rond het melden van bijwerkingen, en de bereidheid tot melden vergroten.

Ook voor medicijnen met omgekeerde zwarte driehoek

De enquête richt zich ook op medicijnen die onder extra toezicht staan, meestal omdat ze nog maar net op de markt zijn en ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Deze medicijnen zijn te herkennen aan de omgekeerde zwarte driehoek op de bijsluiter. Patiënten en artsen worden bij deze medicijnen opgeroepen om extra alert te zijn op bijwerkingen en deze te melden.

De enquête invullen

Bent u patiënt of arts en wilt u de enquête (anoniem) invullen? Dat kan door te klikken op de link naar de enquête rechts. Het invullen kost u ongeveer 10 minuten en er is een Nederlandstalige versie beschikbaar. U kunt de vragenlijst nog invullen tot 9 oktober 2017.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Resultaten openbaar

De resultaten van de enquête worden geanalyseerd door de EMA en de Europese Commissie. De conclusies worden in 2018 gepubliceerd.