Nieuws geneesmiddelenbewakingscomité PRAC – mei 2017

De PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) heeft de herbeoordeling afgerond van geneesmiddelen die factor VIII bevatten.

De PRAC heeft in mei 2017 het onderzoek afgerond naar het risico op de ontwikkeling van remmende antistoffen (remmers) tegen factor VIII-geneesmiddelen bij patiënten met hemofilie A, die niet eerder met deze geneesmiddelen zijn behandeld.

Patiënten met hemofilie A hebben een tekort aan factor VIII en krijgen deze geneesmiddelen toegediend voor de behandeling van bloedingsepisoden. Het lichaam kan in reactie op de factor VIII-geneesmiddelen echter remmers ontwikkelen, vooral bij patiënten die voor het eerst worden behandeld met deze geneesmiddelen. Dit kan de werkzaamheid van deze geneesmiddelen belemmeren, waardoor bloedingsepisoden niet langer worden beheerst.

De herbeoordeling was mede gestart naar aanleiding van de publicatie van een onderzoek waarin werd geconcludeerd dat patiënten behandeld met recombinant factor VIII-geneesmiddelen, vaker remmers ontwikkelden dan patiënten behandeld met factor VIII-geneesmiddelen bereid uit humaan plasma. De conclusie van de PRAC is dat er geen duidelijk en consistent bewijs is van een verschil in de ontwikkeling van remmers tussen de twee klassen factor VIII-geneesmiddelen.

Dit is besloten in de bijeenkomsten van de PRAC van 2 – 5 mei 2017. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is in de PRAC vertegenwoordigd.