Verzoek IGZ aan handelsvergunninghouders: vragenlijst voor geneesmiddelenbewaking

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een risicomodel ontwikkeld voor geneesmiddelenbewaking in het kader van ‘risicogestuurd toezicht’. Zo wil zij de risico’s bij handelsvergunninghouders beter in kaart brengen. Een van de middelen die IGZ hierbij gebruikt is een online vragenlijst. In die lijst staan vragen over het bedrijf, en specifieke vragen over de farmacovigilantie-activiteiten binnen het bedrijf.

Alle handelsvergunninghouders krijgen in mei van dit jaar een brief met inloggegevens en zijn verplicht de lijst in te vullen. Deze actie wordt hierna elke 3 jaar herhaald. Op de website van IGZ vindt u hierover meer informatie.

Geneesmiddelenbewaking is voor zowel het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) als IGZ een belangrijke taak. Het houden van toezicht op de uitvoering van geneesmiddelenbewaking door bedrijven is specifiek een taak van IGZ.