Geen productdefect gevonden bij salbutamol-inhalator

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kent de meldingen over de mogelijk verminderde werkzaamheid van salbutamol aërosol 100 microgram/dosis van de firma Sandoz en deelt de zorgen over deze astma-inhalator. Het CBG is ook in overleg met de (kinder)longartsen en patiëntenorganisaties.

Het CBG heeft vanaf januari 2016 diverse acties ondernomen om te kijken of de oorzaak van de meldingen in het product zelf is te vinden. Op basis van de beschikbare gegevens concludeert het CBG echter dat er met het product zelf niets mis lijkt te zijn. In andere Europese landen wordt dit medicijn zonder problemen gebruikt.

Begin september publiceert het CBG een beoordelingsrapport met daarin de gegevens waarop de beoordeling is gebaseerd. 

Het CBG-advies aan patiënten blijft op dit moment ongewijzigd: gebruik het medicijn volgens voorschrift. Neem contact op met uw arts of apotheker bij vragen of twijfel.