Belang juiste locatie inbrengen Implanon nogmaals onderstreept

De instructies voor plaatsing en verwijdering van het implantaat Implanon zijn verder aangescherpt. Het staafje hoort in de bovenarm te worden ingebracht. In heel zeldzame gevallen blijkt het staafje bij verwijdering te zijn aangetroffen in de vaten, longen of borstwand. Mogelijke oorzaak hiervan is dat het implantaat eerder niet op de juiste plaats onderhuids is ingebracht, maar in een bloedvat. Deze meldingen zijn niet bekend in Nederland.

Implanon bevat het hormoon etonogestrel (een progestageen). Het staafje hoort 3 jaar te blijven zitten en dient ter voorkoming van zwangerschap.

Artsen hebben inmiddels extra informatie gekregen over het inbrengen en verwijderen van het staafje. Het trainingsmateriaal is verder uitgebreid. Ook is het belang benadrukt dat het implantaat voelbaar moet zijn onder de huid.

Huisartsen en gynaecologen die Implanon voorschrijven en inbrengen zijn op 4 juli 2016 door MSD  in een brief geïnformeerd over dit onderwerp. Deze brief, een zogeheten Direct Healthcare Professional Communication (DHPC), is opgesteld in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.