Jaarcijfers geneesmiddelen voor dieren 2015

Het afgelopen jaar heeft het Bureau Diergeneesmiddelen (BD) van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) 134 nieuwe diergeneesmiddelen ingeschreven in het handelsregister.

Nieuwe aanvragen en inschrijvingen

De voorlopige cijfers van aanvragen bij het Bureau Diergeneesmiddelen in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 zijn als volgt:

  • 12 aanvragen voor nieuwe handelsvergunningen via de decentrale procedure (MRP/DCP), waarbij Nederland optreedt als Europees referentielidstaat (RMS).
  • 77 aanvragen voor nieuwe handelsvergunningen via de decentrale procedure (MRP/DCP), waarbij Nederland als Europese lidstaat betrokken is (CMS).
  • Het BD is in 2015 vier keer rapporteur voor een centrale aanvraag voor een nieuw diergeneesmiddel geweest. Ook was het BD drie maal rapporteur voor een nieuwe aanvraag voor Maximum Residue Limits.

Het totaal aantal diergeneesmiddelen met een markttoelating in Nederland op 31 december 2015 is 2.573 (2014: 2.526).

Exportcertificaten/verklaringen en partijkeuringen

Naast de registratieactiviteiten van diergeneesmiddelen heeft het Bureau Diergeneesmiddelen dit jaar 1643 exportcertificaten/verklaringen afgegeven, en 1336 (Europese) partijkeuringen van veterinaire vaccins goedgekeurd.

De definitieve cijfers worden vastgesteld en van context voorzien in het jaarverslag van 2015.

* Maximum Residue Limits: voor iedere actieve stof die aan voedselproducerende dieren toegediend wordt, moet een MRL-dossier goedgekeurd worden. Op basis van vastgestelde MRL’s worden wachttijden (de tijd die in acht genomen moet worden tussen toediening en tijdstip waarop melk, eieren of vlees weer geschikt zijn voor humane consumptie) bepaald.