Europese herbeoordeling van salbutamol Sandoz aërosol

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten dat de werkzaamheid van salbutamol aërosol 100 microgram/dosis van de firma Sandoz in Europees verband moet worden herbeoordeeld. Aanleiding voor dit besluit zijn meldingen over mogelijk verminderde werkzaamheid van deze astma-inhalator bij Bijwerkingen Centrum Lareb.

Het gaat alleen om het type inhalator dat sinds najaar 2014 in Nederland op de markt is (RVG 34424). De inhalator wordt gebruikt voor de behandeling van ademhalingsproblemen als gevolg van astma, chronische bronchitis en longemfyseem en ter voorkoming van astmatische klachten. Deze inhalator wordt veel gebruikt, ook door kinderen, en vaak in acute situaties. Het CBG vindt dat er geen onzekerheid mag bestaan over de werking van dit middel en heeft daarom het initiatief genomen voor een Europese herbeoordeling.

Zolang de herbeoordeling loopt, adviseert het CBG patiënten om de salbutamol Sandoz aërosol 100 microgram/dosis inhalator gewoon volgens voorschrift te blijven gebruiken. Neem contact op met uw arts of apotheker als u vragen heeft of twijfelt of de inhalator voldoende werkt.

Hoort bij