Aanbeveling: extra maatregelen voor beter gebruik van adrenalinepen voor zelfinjectie

Het Europees Geneesmiddelenbeoordelingscomité heeft een herbeoordeling gedaan van adrenalinepennen voor zelfinjectie. Aanleiding was de zorg over het goed gebruik van deze pennen. Uitkomst is nu dat vooral de instructie aan patiënten en verzorgers verbeterd moet worden.

Adrenalinepen

Adrenalinepennen worden voorgeschreven aan patiënten die het risico hebben om in shock te raken door een heftige allergische reactie, bijvoorbeeld op een wespensteek of door het eten van pinda’s. Een adrenalinepen voor zelfinjectie is een potentieel levensreddende behandeling. Adrenaline werkt alleen snel en goed als het door de huidlaag heen in een spier wordt gespoten. Het werkt minder snel en goed als het per ongeluk door verkeerde toediening onder de huid maar niet in de spier wordt gespoten.

Aanbevelingen

  • Farmaceutische bedrijven moeten duidelijker voorlichting geven over het juiste gebruik van de pennen zodat de adrenaline goed in de spier terechtkomt.
  • Artsen krijgen het advies om twee pennen voor te schrijven aan patiënten bij wie bij één dosis adrenaline mogelijk niet genoeg is of bij wie acute medische hulp niet snel voorhanden is. Deze patiënten moeten hun reservepen ook bij zich dragen.
  • De bijsluiter en de uitgebreide productinformatie voor arts en apotheker (SmPC) moeten worden aangepast met informatie over het juiste gebruik van de injector door patiënten en verzorgers.

De herbeoordeling is gedaan op verzoek van de Engelse autoriteiten. De uitkomsten zijn besproken in het geneesmiddelenbeoordelingscomité (CHMP). Deze aanbeveling wordt naar de Europese Commissie gestuurd voor een wettelijk bindend besluit. Er komt extra onderzoek naar alle in Europa geregistreerde adrenalinepennen om meer inzicht te krijgen in de opname en werking van adrenaline bij mensen met verschillende huiddiktes.