CBG onderzoek: hoe ervaren zorgverleners informatie veiligheid medicijnen?

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) onderzoekt de ervaring van zorgverleners met informatie bij veiligheidsproblemen met geneesmiddelen.

Wat vinden zorgverleners van de brieven met risico-informatie geneesmiddelen (DHPC’s), nieuwsberichten van het CBG en voorlichtingsmateriaal? Het CBG wil graag horen of de veiligheidsinformatie van medicijnen doeltreffend is en welke communicatiekanalen de voorkeur hebben bij zorgverleners.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen voert het onderzoek uit. Dit is onderdeel van een EU-breed project rond de organisatie van geneesmiddelenbewaking in Europa, het SCOPE project (Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe).

Het invullen van de digitale vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Bent u cardioloog, huisarts of apotheker? Vul ook de vragenlijst in.

Hoort bij