Hoorzitting bezwaarschriftenprocedure Brinzolamide

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) organiseert op 19 juni 2015 een hoorzitting. Aanleiding is het bezwaar van Alcon Labaratories tegen het besluit van het College d.d. 24 februari 2015 tot verlening van de volgende handelsvergunning:

Brinzolamide Teva 10 mg/ml, oogdruppels, suspensie RVG 112007

Werkwijze

Het CBG heeft het horen van belanghebbenden opgedragen aan de bezwaarschriftencommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het College en medewerkers van het ondersteunende agentschap. De commissie hoort belanghebbenden en bereidt de door het College te nemen beslissing voor. Dit wordt gedaan met de informatie die tijdens de procedure beschikbaar komt. Belanghebbenden kunnen tijdens de hoorzitting het woord voeren.

Hoorzitting bijwonen

De hoorzitting is op 19 juni 2015 van 13.30 uur tot 14.30 uur bij het CBG te Graadt van Roggenweg 500 in Utrecht. De hoorzitting is openbaar, belangstellenden moeten zich hiervoor opgeven. U kunt bellen met: 088 224 8215 of mailen naar: bri@cbg-meb.nl

Meer informatie

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u in de handleiding Bezwaarschriftenprocedure.