Publieke consultatie beleidsdocument "Direct Health Care Professional Communications (DHPCs)”

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) nodigt eenieder uit om commentaar te geven op het concept CBG-beleidsdocument over de Direct Health Care Professional Communications. Dit beleidsdocument gaat over de nationale implementatie van DHPC’s. Het document is grondig herzien, en daarom publiceert het CBG geen versie waarin de wijzigingen gemarkeerd zijn.

De herziening is tot stand gekomen na overleg met vertegenwoordigers van de farmaceutische bedrijven (de CCR). Ook heeft het CBG zorgverleners geraadpleegd via de Commissie Praktijk.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De beroepsorganisaties van de betrokken zorgverleners zullen tijdens de nationale implementatiefase worden geïnformeerd over een aangekondigde DHPC.
  • Naast de al bestaande Oranje Hand Envelop komt er een Witte Hand Envelop, om DHPC’s duidelijker herkenbaar te maken.
  • DHPC’s worden voortaan opgesteld zonder logo’s van firma’s (op envelop of briefpapier).
  • Naast de papieren versie van de DHPC worden de brieven voortaan ook via e-mail verspreid.
  • Er is beleid opgenomen voor een DHPC voor meerdere producten.

De reactietermijn is inmiddels verstreken.